SMSknuden.dk

Generelle betingelser 

Generelle betinglese:
 1. Opbevaring af personlige oplysninger:
  1. Hvis du er gratis-kunde (Dvs du er blevet inviteret til at benytte SMSknuden), gemmer kun dit telefon-nummer.
  2. Hvis du har overført pengen til sms-forsendelse, gemmer vi tillige de nødvendige oplysninger for at kunne håndtere dine indbetalinger.
 2. Opbevaring af beskeder:
  1. Alle beskeder sendt gennem SMSknuden gemmes gemmes i xxxx måneder, og kan ses på www.smsknuden.dk ved login. Login kan ske ved hjælp af en sms fra det pågældende mobil-nummer.
  2. I tilfælde af misbrug, vil dit telefon-nummer blive blokkeret for bruge med SMSknuden.
  3. I tilfælde af misbrug, vil data vedrørende dit telefon-nummer og beskeder blive politi og andre relevante myndigheder på forlangende.