SMSknuden.dk

Hvad er SMSknuden? 

Hvad kan SMSknuden.dk?
 1. Billig forsendelse af sms til udlandet:
  • Du sender til et delt dansk telefon-nummer, og beskeden sendes videre via et telefon-nummer i det pågældende land. (kun i den udstrækning SMSknuden har numre i det pågældende land)
  • Du vælger selv om modtageren kan svare til et lokalt nummer, som videresendes til dit danske nummer, eller om det er dit eget nummer som vil være afsender.
 2. Web-baseret sms-forsendelse:
  • Du kan logge ind på siden, og sende sms med dit eget telefon-nummer som afsender.
 3. Rigtig gruppe-sms:
  • Du kan oprette en fælles sms-gruppe, hvor hver deltager sender sms til et delt nummer (bemærk at I ikke nødvendigvis skal benytte samme nummer). Beskederne sendes så der skal svares til et nummer tilkoblet SMSknuden.
  • Du afgør selv om svar skal videresendes til dig, eller til hele gruppen.
Bemærk at du ikke kan sende annonyme sms'er via SMSknuden.
Modtager vil ALTID få vist din identitet.